کلاس تدریس ریاضی

ویژه امتحان دانشگاه سمنان

قبل از ثبت نام، حتما شرایط و قوانین کلاس ها را مطالعه نمایید.

* در صورت اینکه کلاس به حداقل افراد لازم  نرسد، تشکیل نمی گردد و وجه واریزی شما عینا عودت داده خواهد شد.

کلاس مجازی خصوصی ریاضی 1 – مباحث میان ترم

کلاس مجازی خصوصی ریاضی 1 – مباحث پایان ترم

کلاس مجازی خصوصی ریاضی 2 – مباحث میان ترم

کلاس مجازی خصوصی ریاضی 2 – مباحث پایان ترم

کلاس مجازی خصوصی معادلات – مباحث میان ترم

کلاس مجازی خصوصی معادلات – مباحث پایان ترم

کلاس مجازی خصوصی ریاضی مهندسی – مباحث منتخب(تمام مباحث مختلط و انتگرال مختلط و نگاشت)

کلاس مجازی خصوصی محاسبات عددی